Đăng ký thành viên VIP như thế nào ?

Đăng ký thành viên VIP như thế nào ?