Thiết kế và gia công PCB

Công ty nhận hàng hầu hết các loại phần mềm.

Xem tiếp

Linh kiện điện tử

Công ty chuyên cung cấp linh kiện điện tử,linh kiện chuyên dụng trong công nghiệp.

Xem tiếp

HT Điều khiển-Báo động

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về Hệ thống điều khiển - Báo động.

Xem tiếp

Công ty TNHH Kha Thành

nhận gia công mạch in: nhanh, gấp & hỏa tốc

 

PCB24H - Kha Thành gia công mạch in, linh kiện điện tử, tự động hóa công nghiệp - gia công mạch in, linh kiện điện tử, tự động hóa công nghiệp.